• banner3-2-666
  • banner3-2-666
  • banner3-2-666

Aýratyn önümler

FORSETRA, müşderi üçin güýçli we owadan jaý gurmagyň biziň üçin ajaýyp hilli önümiň abraýyny gazanmak ýaly möhümdigine ynanýar.

FORSETRA ROOF TILE CO., LTD daş bilen örtülen metal üçek plitalary, asfalt gysgyçlar we PVC / ALUMINUM ýagyş çukurlaryny öndürmäge gönükdirilen 2017-nji ýylda döredildi. Şeýle hem ýeňil polat çarçuwaly gurluş jaýlary üçin ýokary sinkli polat truss öndürýäris. Jaý gurluşygyna degişli gurluşyk materiallarynyň hemmesi bilen müşderilerimize bir nokatly söwda hyzmatlaryny hödürleýäris.

Koprak oka

Haryt kategoriýalary

Arhitektorlary, gurluşyk kompaniýalaryny, satyjylary we jaý eýelerini gözüňe ýakymly we elementlere garşy durmak üçin döredilen has ýokary üçek plitalary bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.

In Engineeringenerçilik

"Bu, hakykatdanam durnukly infrastrukturany we öňe gitmek üçin durnukly mümkinçilikleri düzmäge gönükdirilendir" -diýdi.
hemmesini gormek